FM MEAT 057 21 78 42

De hoeve

Diervriendelijk en duurzaam ondernemen

Onze hoeve is gelegen in Lo-Reninge. Rond de stallen bevinden zich onze weiden waar de meeste dieren tijdens de zomer vrij in en uit kunnen. Deze weiden worden niet gesproeid met chemische onkruidbestrijders en ze worden ook niet bemest met kunstmest.

De voorbije decennia hebben wij geïnvesteerd in moderne open frontstallen, een loods voor de machines, een loods voor de opslag van de voedergrondstoffen en een overdekte mestvaalt. Zo voldoen wij ook hier aan alle nieuwste normen op gebied van milieu en dierenwelzijn. Al onze stallen zijn ruim zodat de dieren voldoende beweegruimte hebben. Wekelijks worden de stallen voorzien van vers vlaslemen. De combinatie van dit alles zorgt ervoor dat de dieren bij ons geen stress ervaren.

Luchtfoto Hoeve

Kwaliteitsvlees heeft zijn tijd nodig

Onze veestapel telt momenteel 550 runderen. Jaarlijks worden bij ons zo’n 200 kalfjes geboren. Deze dieren blijven bij ons tot ze de leeftijd hebben bereikt om geslacht te worden. Voor de vrouwelijk dieren is dit ongeveer 5  tot 7 jaar, voor de mannelijke dieren ligt die leeftijd tussen 28 en 32 maanden.

Aangezien wij enkel hoogwaardig kwalitatief vlees wensen te verkopen worden alle mannelijke kalfjes bij ons gecastreerd op de leeftijd van 2 maanden. Dit gebeurt onder verdoving zodat deze dieren geen pijn zouden ervaren. Het vlees van deze ossen (mannelijke, gecastreerde dieren) is van dezelfde kwaliteit als dat van onze vrouwelijke dieren.

Ook voor het afmesten van onze slachtrijpe dieren nemen we onze tijd. Bij ons wordt niets geforceerd en dat merk je aan het vlees. Na het slachten verliest het vlees geen vocht en dit is ideaal om het vlees in een rijpingskast te laten rijpen.

Piemontesen op een rij aan de voederbak

Voeding van de dieren

De runderen worden gevoederd met maïs, voederbieten, luzerne en gras. Voor het afmesten van de dieren wordt daar tarwe, gerst, spelt en lijnzaadschilfers aan toegevoegd als eiwitbron.

Wij maken bewust geen gebruik van soya omwille van de lange afstanden (en dus de grote ecologische voetafdruk) die dit product moet afleggen om tot bij ons te komen.

Piemontesen die gevoederd worden